Menderesli Akademisyen Cenevre'de Tarih Yazdı

Dünya ülkeleri Güvencesizlerin kaderini belirlemek için Cenevre’de toplandı. Türkiye’yi temsil eden İzmirli Akademisyen Dr. Osman Sirkeci’nin ortaya koyduğu vizyon büyük ilgi gördü. Türkiye’de 6 milyon dünya çapında ise 2 milyar kişiyi doğrudan ilgilendiren çalışma küresel başarı olarak nitelendirildi.

Menderesli Akademisyen Cenevre'de Tarih Yazdı

Dünya ülkeleri Güvencesizlerin kaderini belirlemek için Cenevre’de toplandı. Türkiye’yi temsil eden İzmirli Akademisyen Dr. Osman Sirkeci’nin ortaya koyduğu vizyon büyük ilgi gördü. Türkiye’de 6 milyon dünya çapında ise 2 milyar kişiyi doğrudan ilgilendiren çalışma küresel başarı olarak nitelendirildi.

Menderesli Akademisyen Cenevre'de Tarih Yazdı
29 Haziran 2019 - 09:32

HAYALLERİNİ KÜRESEL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ
Dünya devletlerinin temsilcileri, “Küresel Güvencesizler, Sokak Çalışanları ve Sokak Sanatçıları” için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Yapılan arama konferanslarında ülkemizi temsil eden 30 yıl önce bir esnaf çocuğu olarak akademik mesleki yaşama ilk adımlarını atan Dr. Osman Sirkeci, hayallerini küresel bir gerçeğe dönüştürdü.

SİRKECİ’NİN SOKAK EKONOMİSİ İLGİ ODAĞI OLDU
Toplantının açılışını SWG Başkanı Arjantinli Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Oscar Silvio yaptı. Dünyanın en büyük sokak çalışanları konfederasyonu (NASVİ) Başkanı Arbind Singh bu tarihi toplantıda söz aldı. UPTA Başkanı İspanyol César García Arnal yürüttükleri program ve çalışmaları anlattı. Dr. Osman Sirkeci’nin Akademik ve Pratik Vizyon hakkında yaptığı sunum ayakta alkışlandı.
YENİ İŞ VE İSTİHDAM FIRSATLARI VAR
Pratik hayata geçirilebilme kolaylığı ve sorunlara gerçekçi çözümleri nedeniyle Uluslararası boyutta yankı uyandıran görüşlerinde Dr. Osman Sirkeci şu konulara dikkat çekti;

Tüm dünyanın gündeminde olan, sokaklarda yürütülen işportacılık, seyyarlık, sokak müzisyenliği, falcılık gibi işler iktisadi, sosyal, kültürel, sanatsal ve zanaatsal fayda üreten faaliyetler sokak ekonomisi olarak adlandırılmaktadır.
Güncel anlamı ile sokak ekonomisi modern kent yaşantısının yadsınan, görmezden gelinen, horlanan, küçümsenen eylemler bütünü olarak da önyargılarla algılanmaktadır. Yüzeysel olarak bakıldığında hem sokaklarda sunulan ürünlerden ve hizmetlerden hem de zihinsel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanılmak istenmediği genel olarak ifade edilmektedir. Sokak ekonomisi faaliyetlerini ne kendimize itiraf edebilmekteyiz ne başkalarıyla paylaşabilmekteyiz ne de çocuklarımıza ve kendimize bir iş olarak yakıştırabilmekteyiz.
6 Milyon Kişi Sokaklarda Ekmeğini kazanıyor
Finansal, hukuksal boyutlarıyla enformel veya kayıt dışı sektör olarak dile getirilen Sokak faaliyetleri öyle küçümsenecek yadsınacak kadar önemsiz boyutlarda değildir. Örneğin 82 milyon nüfusa sahip Türkiye Cumhuriyeti'nde sokaklarda sürdürülen faaliyetlerdeki istihdamın 6 milyon kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir.
Dünyada 2 milyar kişi geçimini sokaklardan sağlıyor
Dünya çapında baktığımızda 8 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık 2 milyarı sokakta çalışmakta ve yılda 28 trilyon gibi yüksek bir katma değer üretmektedir.
Sosyolojik ve hukuki boyutları ile; sokak ekonomisinin modern toplumun ve kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği anlaşılmış bulunmaktadır. Eksik olan sokak ekonomisinin hukukun dışında tutuluşuna, yasadışı konumuna son verilerek kent yaşamına hukuki entegrasyonudur. Hukuki statüye kavuşturulması ivedilik taşımaktadır. Sokak ekonomisi aktörlerinin konumlarına ve koşullarına özgün eğitim programı sunulmalıdır.
Sokakların Çocuk Girişimcileri için Özgün Eğitim Şart
Çocuk, Kadın Emeği ve Dezavantajlı Gruplar İstismarı açısından; sokak ekonomisindeki çocuk ve kadın emeği ivedilikle korunmalıdır. Sağlık ve Sosyal Güvence açısından; sokak ekonomisi sağlık ve sosyal güvenceye kavuşturulmalıdır. Sokak ekonomisinin etkin entegrasyonu ve sosyal içselleştirilmesi ile ürün ve hizmet kalitesi yükseltilmelidir.
Sokak Girişimciliği ve Esnaf Muaflığı Teşvikleri
Mali teşvikler, istihdam, iş ve yeni girişimcilik fırsatları olarak: Sokak ekonomisi özgün mali teşviklerden ve danışmanlık teşviklerinden yararlanmalıdır. Sokak ekonomisi girişimciliği (Seyyar Girişimci-StreetPrenör) ödüllendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Mesleki örgütlenme açısından; Sokak Ekonomisinin sanal odaları, dernekleri, birlikleri kurulmalıdır.
İspanya’dan Hindistan’a Global Sokaklar
Küresel Gelişmeler bakımından; NASVI, UPTA, SWG gibi dünyadaki iyi uygulama örneklerinden yararlanılabilir. Örneğin, Türkiye ile benzerlikler taşıyan ve bu benzer soruna özgün çözümler üretmiş Hindistan Sokak Ekonomisi Meclisleri (TVC, SVA 2014) gibi çeşitli ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri (Gazette of India, 2014, s. 2-3) Türkiye sokak ekonomisinin statü kazanmasında kolaylaştırıcı rol oynayabilir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum